ระยะเวลาโปรโมชั่น : เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 00:00 น. (GMT+8) เป็นต้นไป 

>>> แนะนำเพื่อนสมัคร <<<

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
1. โปรโมชั่นนี้เปิดสำหรับสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบันที่ใช้สกุลเงินไทยบาทเท่านั้น
2. โบนัสฟรีจะได้รับเมื่อผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำผ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผู้แนะนำผู้ถูกแนะนำ
ฟรี 300 บาทฟรี 100 บาท

** ผู้แนะนำ **
1) ผู้แนะนำจะต้องทำการยืนยันเบอร์โทร
2) ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะต้องมียอดฝากสะสม 1,000 บาทและยอดหมุนเวียน 3,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันสมัครของผู้ถูกแนะนำ

** ผู้ถูกแนะนำ (สมาชิกใหม่) **
1) ผู้ถูกแนะนำจะต้องทำการยืนยันเบอร์โทร
2) ผู้ถูกแนะนำจะต้องมียอดฝากสะสม 1,000 บาทและยอดหมุนเวียน 3,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันสมัครของผู้ถูกแนะนำ

ตัวอย่าง: สมาชิก A แนะนำ สมาชิก B
B สมัครเมื่อวันที่ 01/01/21 มียอดฝากเงินสะสม 1,000 บาท มียอดหมุนเวียนสะสม 3,000 บาท โดยยอดสะสมจะนับจาก 01/01/20- 30/01/20 (นับจากวันที่สมัคร 30 วัน)
* A จะได้รับโบนัสฟรี 300 บาท (จะต้องยืนยันเบอร์โทรและมียอดเงินฝากสะสม 1,000 บาท มียอดหมุนเวียนสะสม 3,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันสมัครของ B)
* B จะได้รับโบนัสฟรี 100 บาท เนื่องจากมียอดเงินฝากสะสม 1,000 บาท มียอดหมุนเวียนสะสม 3,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันสมัคร

3. โบนัสฟรีจะปรับเข้าสู่บัญชีหลักของผู้แนะนำภายใน 24 ชั่วโมง หากเพื่อนที่ถูกแนะนำเข้าเงื่อนไข
4. สมาชิกที่มีการแนะนำเพื่อนได้มากที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลพิเศษหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น ดังนี้

อันดับของรางวัลพิเศษ
1iPhone 13 Pro Max + โบนัส 5,000 บาท
2Samsung Note 20 5G + โบนัส 3,000 บาท
3Apple watch Series 7 + โบนัส 2,000 บาท

ในกรณีที่ผู้แนะนำสมาชิกใหม่มีจำนวนสูงสุด 3 อันดับแรกมากกว่า 3 ท่าน ผู้แนะนำที่แนะนำสมาชิกใหม่ได้ถึงจำนวนสูงสุด 3 อันดับแรกก่อนจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล

5. สมาชิกจะได้รับโบนัสในทุกๆการแนะนำที่ผ่านเงื่อนไข โดยแนะนำสูงสุดที่ 50 คน ในกรณีที่ต้องการแนะนำมากกว่า 50 คน กรุณาติดต่อห้องช่วยเหลือสดเพื่อรับคำแนะนำ
6. โปรโมชั่นรีวอร์ดทั้งหมดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
7. สมาชิกจะต้องทำยอดหมุนเวียน 1 เท่าของโบนัสฟรีที่ได้รับก่อนทำการถอนเงิน
8. สมาชิกในส่วนของพันธมิตร Fun88 จะไม่สามารถขอรับโปรโมชั่นนี้ได้
9. ชื่อ-สกุล ที่ใช้ลงทะเบียน Fun88 ต้องตรงกับ ชื่อ-สกุล ในบัญชีที่ใช้สำหรับการถอนเงินของคุณ
เงื่อนไขและข้อตกลงของ Fun88 จะนำมาใช้กับโปรโมชั่นนี้