【Heng666】กิจกรรม”กงล้อโชคดี”
ประเภทโปรโมชั่น:โปรโมชั่นแพลตฟอร์มเกม
ลูกค้าที่ร่วมโปรโมชั่น:สมาชิกทั้งหมด
เวลาโปรโมชั่น:2021/03/21 ~ 2021/03/31

กิจกรรม”กงล้อโชคดี”
กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม “กงล้อโชคดี”

  1. กิจกรรมนี้สำหรับผู้เล่น Star Vegas Lotto เท่านั้น และสามารถเล่นได้ทุกเกมส์ใน Star Vegas Lotto
  2. สะสมยอดเล่นให้ได้ 250 บาท ขึ้นไป เพื่อลุ้นรับ “กงล้อโชคดี” และเมื่อผู้เล่นได้รับรางวัลระบบจะทำการล้างยอดเล่น และจะสะสมใหม่เพื่อรับรางวัลในครั้งต่อไป

กติกากิจกรรม

  1. ผู้เล่นสะสมยอดเล่น 250 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ต้องเป็นยอดเล่นที่มีการคิดผลแล้วเท่านั้น
  2. เมื่อมียอดสะสมการเล่นมากกว่า 250 บาทแล้ว จะมีโอกาสได้รับ ”กงล้อโชคดี” ในการเล่นครั้งที่ยอดเล่นสะสมถึง และหลังจากนั้น โดยยิ่งมียอดสะสมมาก โอกาสที่จะได้รับ ”กงล้อโชคดี” ก็สูงขึ้นด้วย
  3. เมื่อผู้เล่นได้รับ ”กงล้อโชคดี” แล้ว ระบบจะทำการล้างยอดเล่น เพื่อให้ผู้เล่นสะสมใหม่เพื่อรับรางวัลครั้งต่อไป โดยกิจกรรมนี้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ผู้เล่นจะได้รับรางวัล ตลอดทั้งช่วงเวลากิจกรรม
  4. ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 00:00:00 น.ถึง 31 มีนาคม เวลา 23:59:59 น.
  5. กิจกรรม ”กงล้อโชคดี” แจกรางวัลเป็นเงินบาท ลูกค้าสามารถกดถอนเป็นเงิน หรือจะนำไปใช้เล่นในเกมก็ได้
  6. หากระบบตรวจสอบว่ามีการทุจริต หรือหาประโยชน์จากกิจกรรม ระบบจะทำการล็อคยูสเซอร์ และยึดเงินรางวัลคืน
  7. Star Vegas Lotto มีสิทธิ์และอำนาจ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิกในกิจกรรมครั้งนี้ ตามความเหมาะสม
  8. ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำเป็นต้องทำตามกติกาที่ตั้งไว้ และให้ถือว่าผู้เล่นได้ทราบและเข้าใจถึงกติกาทุกอย่างแล้ว