【188bet】ส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ ลุ้นโบนัสกว่า 1,000,000 บาท! (1,292 รางวัล)
1.โปรโมชั่น เริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 23:00 น. ถึง วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 22:59 น. (เวลาไทย)
2.เดิมพัน โหมดเล่นจริง สำเร็จอย่างน้อย 1 ครั้ง ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ในเกมสล็อตที่กำหนด ดังนี้:

เกมสล็อตที่กำหนด
ยุคแห่งการพิชิต
โชคลาภเล่นแร่แปรธาตุ
ตำราพ่อมดออซ
ฮ็อกกี้น้ำแข็ง เดอลุกซ์
เรดลิค ซีกเกอร์
โชกุนออฟไทม์
 • ผู้เล่นที่มีเดิมพันสะสมขั้นต่ำ 185 บาท ของแต่ละสัปดาห์ จะได้รับ1 สิทธิ์จับแจก
 • ผู้เล่นที่เดิมพันสำเร็จอย่างน้อย 1 ครั้ง ในเกมสล็อตที่กำหนดจะได้รับ 1 สิทธิ์ เข้ารอบฟายเดย์จับแจก iPhone
 • หากเริ่มโปรโมชั่นสัปดาห์ใหม่ สิทธิ์ในรอบจับแจกรางวัลและรอบฟายเดย์จับแจกiPhone จะถูกนับ ใหม่ที่ 0
 • โบนัสสามารถวางเดิมพันหรือแจ้งถอนได้โดย ไม่ต้องทำยอดเดิมพันสะสม
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่ จำกัดเฉพาะผู้เล่นของ 188BET
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจง จะนำมาใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจง

 • โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 23:00 น. ถึง วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 22:59 น.(เวลาไทย) (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”)
 • โปรโมชั่นแบ่งเป็น 4 สัปดาห์ ดังนี้:
สัปดาห์โปรโมชั่นวันที่และเวลาโปรโมชั่น (เวลาไทย)
127 ธันวาคม 2563 เวลา 23:00 น. – 3 มกราคม 2564 เวลา 22:59 น.
23 มกราคม 2564 เวลา 23:00 น. – 10 มกราคม 2564 เวลา 22:59 น.
310 มกราคม 2564 เวลา 23:00 น. – 17 มกราคม 2564 เวลา 22:59 น.
4มกราคม 2564 เวลา 23:00 น. – 24 มกราคม 2564 เวลา 22:59 น.

ผู้เล่น 188BET (“ผู้เล่น”) ต้องทำตามข้อกำหนดดังนี้:

 • บัญชีเดิมพันภายใต้สกุลเงินบาทไทย (THB)
 • เดิมพัน โหมดเล่นจริง สำเร็จอย่างน้อย 1 ครั้ง ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ในเกมสล็อตที่กำหนด ดังนี้:
เกมสล็อตที่กำหนด
ยุคแห่งการพิชิต
โชคลาภเล่นแร่แปรธาตุ
ตำราพ่อมดออซ
ฮ็อกกี้น้ำแข็ง เดอลุกซ์
เรดลิค ซีกเกอร์
โชกุนออฟไทม์
 • เดิมพันเกมสล็อตที่มีผลเป็น แพ้/ชนะ เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ บิลที่ถูกยกเลิก/โมฆะ หรือโหมดลองเล่นจะ ไม่ มีสิทธิ์เข้าร่วม

เดิมพันโหมดเล่นจริง ในสล็อตที่กำหนด อย่างน้อย 1 ครั้งช่วงโปรโมชั่น จะถือว่าเข้าร่วมโปรโมชั่นโดยอัตโนมัติผู้เล่นที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและมีเดิมพันสะสมขั้นต่ำ 185 บาทของแต่ละสัปดาห์จะได้รับ 1 สิทธิ์จับแจกผู้เล่นที่ได้รับสิทธิ์อย่างน้อย 1 สิทธิ์ จะได้เข้ารอบจับแจกโดยมีรางวัลดังนี้ :

ผู้เล่นที่สปินสำเร็จอย่างน้อย 1 ครั้ง ในแต่ละสัปดาห์โปรโมชั่น ของเกมสล็อตที่กำหนด จะได้รับ 1 สิทธิ์ เข้ารอบฟายเดย์จับแจก iPhone โดยมีรายละเอียดดังนี้:

โปรโมชั่นนี้ ไม่ จำกัดเฉพาะผู้เล่นของ 188BET
หากเริ่มโปรโมชั่นสัปดาห์ใหม่ สิทธิ์ในรอบจับแจกรางวัลและรอบฟายเดย์จับแจก iPhone จะถูกนับ ใหม่ที่ 0
*รางวัลแกดเจ็ต

ผู้โชคดีสามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลแกดเจ็ตเป็นเงินโบนัสได้ ผู้โชคดีต้องแจ้งความประสงค์ผ่านทาง อีเมล, กล่องข้อความ หรือ แชทสด ภายใน 72 ชั่วโมง หลังที่ได้รับอีเมลประกาศผลจากทาง 188BET
รางวัลแกดเจ็ตอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่สินค้าหมด/เลิกผลิตในเขตพื้นที่อยู่อาศัยของผู้โชคดี โดย 188BET จะแจ้งกับผู้โชคดีล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงของรางวัล
ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้โชคดีที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ 188BET ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่ได้ส่งอีเมลเข้ามาแจ้งขอรับรางวัล เพื่อความถูกต้อง โปรดตรวจสอบ ชื่อ ที่อยู่ ที่ลงทะเบียนไว้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
รายการที่ถูกจัดส่งแล้วจะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากมีลายเซ็นยืนยันการรับของรางวัลแล้วถือว่าทาง188BETได้ทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
*รางวัลโบนัส

ผู้เล่นจะมีสิทธิ์ได้โบนัสสูงสุด 1 รางวัล ในแต่ละสัปดาห์โปรโมชั่น
ประกาศผลผู้โชคดี 323 ท่าน ที่หน้าประกาศผลผู้โชคดี หลังจากจบโปรโมชั่นแต่ละสัปดาห์
โบนัสจะปรับเข้าสู่บัญชี 188BET ของผู้เล่น ภายใน 72 ชั่วโมงวันทำการ หลังจากทำการประกาศผลผู้โชคดี
โบนัสสามารถวางเดิมพันหรือแจ้งถอนได้โดย ไม่ต้องทำยอดเดิมพันสะสม
ผู้เล่น ไม่ สามารถยกเลิกโบนัส หากทำการปรับเข้าสู่บัญชีผู้เล่น 188BET แล้ว
188BET ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
188BET ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการเข้าร่วมโปรโมชั่นให้กับสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว
ข้อกำหนดและเงื่อนไข 188BET จะนำมาใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบทั่วไป 188BET จะนำมาใช้